2 Mch 4,25

WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Menelaos
4 25 Zaopatrzony w listy królewskie wrócił z powrotem. Nie wykazał on wcale cech godnych stanowiska arcykapłana, bo tylko dyszał zawziętością okrutnego tyrana i złością dzikiego zwierza.


Zobacz rozdział