2 Mch 5,24-26

WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Urzędnicy
5 24 Posłał też dowódcę Mizyjczyków, Apoloniusza, na czele wojska liczącego dwadzieścia dwa tysiące ludzi z rozkazem, aby wymordował wszystkich dorosłych mężczyzn, kobiety zaś i młodzież by sprzedał w niewolę*. 25 Na skutek tego przybył on do Jerozolimy i udawał takiego, który przynosi pokój. Wytrwał aż do świętego dnia szabatu, kiedy to korzystając z tego, że Żydzi nic nie robią, rozkazał swoim żołnierzom chwycić za broń. 26 Wszystkich tych, którzy wyszli na widowisko*, kazał wymordować, a potem wpadł z bronią do miasta i wielu położył trupem.


Przypisy

5,24 - Por. 1 Mch 1,29-32.
5,26 - Wojskowa defilada.

Zobacz rozdział