2 Mch 6,16-17

WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Upomnienie skierowane do czytelnika
6 16 A więc nigdy nie cofa On od nas swojego miłosierdzia; choć wychowuje przez prześladowania, to jednak nie opuszcza swojego ludu. 17 Zresztą niech nam wystarczy przypomnienie tej prawdy. Po tych kilku słowach trzeba powrócić do opowiadania.


Zobacz rozdział