2 Mch 6,26

WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Męczeństwo Eleazara
6 26 Jeżeli bowiem teraz uniknę ludzkiej kary, to z rąk Wszechmocnego ani żywy, ani umarły nie ucieknę.


Zobacz rozdział