2 Mch 8,1-3a

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 8,3a
WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Działalność Judy Machabeusza
8 1 Juda Machabeusz i jego ludzie potajemnie przychodzili do wiosek i przywoływali do siebie, i zabierali ze sobą krewnych oraz tych, którzy trwali w judaizmie. Zebrali blisko sześć tysięcy ludzi. 2 Błagali przy tym Pana, aby spojrzał na naród przez wszystkich prześladowany, aby okazał miłosierdzie świątyni, która jest zbezczeszczona przez bezbożnych ludzi, 3 aby zlitował się nad miastem, które ginie i niedługo ma być zrównane z ziemią, aby wysłuchał krwi, która woła do Niego,


Zobacz rozdział