2 Mch 8,13

WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Wyprawa Nikanora*
8 13 małoduszni i ci, którzy nie ufali Bożej sprawiedliwości, rozbiegli się i sami opuścili to miejsce.


Przypisy

8,8 - Por. 1 Mch 3,38-4,25.

Zobacz rozdział