2 Mch 8,27

WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Wyprawa Nikanora*
8 27 Kiedy broń została zgromadzona, a łupy wrogom zabrane, oddali się odpoczynkowi szabatowemu, bardziej niż zwykle przy tym błogosławili i wychwalali Pana, który ich wybawił, wyznaczając dla nich na ten dzień początek swojego zmiłowania.


Przypisy

8,8 - Por. 1 Mch 3,38-4,25.

Zobacz rozdział