2 Mch 8,29

WYPADKI AŻ DO OCZYSZCZENIA ŚWIĄTYNI
Wyprawa Nikanora*
8 29 Gdy zaś tego dokonali, urządzili wspólne modlitwy i błagali miłosiernego Boga, ażeby swoim sługom dał się przejednać do końca.


Przypisy

8,8 - Por. 1 Mch 3,38-4,25.

Zobacz rozdział