2 P 1,2

Adres
1 2 Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego!


Zobacz rozdział