2 P 2,6

Szydercy
2 6 także miasta Sodomę i Gomorę obróciwszy w popiół skazał na zagładę* dając przykład [kary] tym, którzy będą żyli bezbożnie,


Przypisy

2,6 - Por. Rdz 19,24.

Zobacz rozdział