2 P 3,14

Wnioski
3 14 Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby [On] was zastał bez plamy i skazy - w pokoju,


Zobacz rozdział