2 P 3,16

Wnioski
3 16 jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma*, na własną swoją zgubę.


Przypisy

3,16 - Mowa o księgach ST. Zatem listy św. Pawła uważano już za należące do Pisma świętego.

Zobacz rozdział