2 Sm 1,11

KRÓL DAWID
Dawid opłakuje śmierć Saula
1 11 Dawid schwyciwszy swe szaty, rozdarł je. Tak też uczynili wszyscy mężowie, którzy z nim byli.


Zobacz rozdział