2 Sm 12,24;23,1-2

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Grzech Dawida - Batszeba
12 24 Dawid okazywał współczucie dla swej żony Batszeby. Poszedł do niej i spał z nią. Urodził się jej syn, któremu dała imię Salomon. A Pan umiłował go
UZUPEŁNIENIA
Ostatnie słowa Dawida
23 1 Oto ostatnie słowa Dawida. Wyrocznia Dawida, syna Jessego, wyrocznia człowieka wyniesionego wysoko, pomazańca Boga Jakubowego, śpiewaka psalmów Izraela: 2 «Duch Pański mówi przez mnie i Jego słowo jest na moim języku.


Zobacz rozdział