2 Sm 22,22

UZUPEŁNIENIA
Pieśń dziękczynna Dawida
22 22 Strzegłem bowiem dróg Pana i nie odszedłem przez grzech od mojego Boga,


Zobacz rozdział