2 Sm 22,3

UZUPEŁNIENIA
Pieśń dziękczynna Dawida
22 3 Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono! Ty mnie wyzwalasz od wszelkiej przemocy.


Zobacz rozdział