2 Sm 22,33

UZUPEŁNIENIA
Pieśń dziękczynna Dawida
22 33 Bóg, co mocą mnie przepasuje* i nienaganną czyni moją drogę,


Przypisy

22,33 - Tekst popr. wg Ps 18[17],33; inni za hebr.: "jest umocniona moją ochroną".

Zobacz rozdział