2 Sm 23,2

UZUPEŁNIENIA
Ostatnie słowa Dawida
23 2 «Duch Pański mówi przez mnie i Jego słowo jest na moim języku.


Zobacz rozdział