2 Sm 24:24

UZUPEŁNIENIA
Spis ludności i jego następstwa*
24 24 Król odpowiedział Araunie: «Nie złożę Panu, Bogu mojemu, całopaleń, które otrzymam za darmo». Kupił więc Dawid klepisko i woły za pięćdziesiąt syklów srebra*;


Przypisy

24,1 - por. 1 Krn 21,1-30 wraz z przypisami.
24,24 - Wg 2 Krn 3,1 pole Arauny, tam zwanego Ornanem, zostało przeznaczone pod budowę świątyni Salomona.

Zobacz rozdział