2 Sm 6,14

KRÓL DAWID
Arka Boża w Jerozolimie*
6 14 Dawid wtedy tańczył* z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod.


Przypisy

6,1 - Przeniesienie arki do Miasta Dawidowego stanowiło akt polityczny i religijny. Jerozolima stała się dzięki temu ośrodkiem życia religijnego, "miastem świętym", dzięki szczególnemu znakowi Bożej obecności nad Arką Przymierza (Wj 25,8; Pwt 4,7).
6,14 - Był to znany i ceniony w kultach starożytnych taniec religijny.

Zobacz rozdział