2 Sm 7,2

KRÓL DAWID
Dom Boży i pałac Dawida
7 2 rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie».


Zobacz rozdział