2 Tes 1,7

Dziękczynienie Apostoła
1 7 a wam, uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi*


Przypisy

1,7 - Por. Mt 25,31; 1 Tes 3,13; 1 Tes 4,16; 1 P 4,13.

Zobacz rozdział