2 Tm 1,6

O męstwie w głoszeniu Ewangelii
1 6 Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk*.


Przypisy

1,6 - Zob. 1 Tm 4,14.

Zobacz rozdział