2 Tm 2,10-13

Trudzić się po żołniersku!
2 10 Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. 11 * Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. 12 Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. 13 Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.


Przypisy

2,11 - nn Podobnie jak w 1 Tm 3,16; 1 Tm 6,15n jest to urywek hymnu z liturgii chrzcielnej.

Zobacz rozdział