2 Tm 2,12

Trudzić się po żołniersku!
2 12 Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze.


Zobacz rozdział