2 Tm 4,3-4

Zwalczać wszelkie zło!
4 3 Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli* nauczycieli. 4 Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.


Przypisy

4,3 - Ironia.

Zobacz rozdział