Ab 1-10

WIDZENIE ABDIASZA
Tytuł
1 Widzenie Abdiasza. *Tak rzekł Pan Bóg przeciw Edomowi. Wieść usłyszeliśmy* od Pana, a posłaniec wysłany został do narodów: «Powstańcie! Podniesiemy się przeciwko niemu. Do boju!»
Wyrok przeciwko Edomowi
2 «Spójrz! Małym uczyniłem cię wśród narodów. Wzgardzony jesteś ogromnie. 3 A pycha serca twego zwiodła ciebie, który mieszkasz w jaskiniach skalnych, który na wysokości założyłeś swoją siedzibę*, który mówisz w swym sercu: "Któż mię strąci na ziemię?" 4 Choćbyś wzniósł się jak orzeł, i choćbyś nawet między gwiazdami założył swoje gniazdo - stamtąd Ja strącę ciebie - wyrocznia Pana.
Spustoszenie Edomu
5 Jeśli złodzieje wtargną do ciebie albo rabusie w nocy, jakże bardzo zostaniesz złupiony! Czyż nie zrabują, ile tylko zdołają? Jeżeli winobrańcy przychodzą do ciebie, czyż zostawią cokolwiek? 6 Jakże mocno obszukają Ezawa; przetrząsną jego tajemne skarbce!* 7 Aż do granicy pędzić cię będą. Wszyscy sprzymierzeńcy cię zwiodą. Oszukają cię przyjaciele twoi. Ci, którzy jedzą chleb twój, zastawią sidła pod twoje nogi. "Nie ma on roztropności"*.
Całkowita zagłada Edomu
8 Czyż nie stanie się w owym dniu - wyrocznia Pana - że wygubię mądrych* z Edomu i zrozumienie z góry Ezawa? 9 I porażeni zostaną mocarze twoi, Temanie! Albowiem wycięty zostanie [wszelki] człowiek z góry Ezawa - z powodu zbrodni.
Wielka zbrodnia Edomitów
10 Z powodu gwałtu wobec brata twego, Jakuba, okryje cię hańba i wycięty zostaniesz na wieki.


Przypisy

1 - "Tak rzekł..." - jest to wstęp do mowy, rozpoczynającej się w drugim wierszu; "usłyszeliśmy" - inni popr. wg Jr 49,14nn na: "usłyszałem".
3 - Terytorium Edomu rozciągało się wśród gór, a stolica Petra (hebr. Sela - skała) zbudowana była na wysokiej skale.
6 - W hebr. czas przeszły; kontekst domaga się jednak czasu przyszłego. "Ezaw", tj. Edomici jako potomkowie Ezawa (por. Rdz 36,1).
7 - Chodzi raczej o mowę nieprzyjaciół. Tekst skażony, różnie popr.
8 - W starożytności słynni byli mędrcy Edomu (por. Hi 2,11; Jr 49,7; Ba 3,22).