Ab 1-4

WIDZENIE ABDIASZA
Tytuł
1 Widzenie Abdiasza. *Tak rzekł Pan Bóg przeciw Edomowi. Wieść usłyszeliśmy* od Pana, a posłaniec wysłany został do narodów: «Powstańcie! Podniesiemy się przeciwko niemu. Do boju!»
Wyrok przeciwko Edomowi
2 «Spójrz! Małym uczyniłem cię wśród narodów. Wzgardzony jesteś ogromnie. 3 A pycha serca twego zwiodła ciebie, który mieszkasz w jaskiniach skalnych, który na wysokości założyłeś swoją siedzibę*, który mówisz w swym sercu: "Któż mię strąci na ziemię?" 4 Choćbyś wzniósł się jak orzeł, i choćbyś nawet między gwiazdami założył swoje gniazdo - stamtąd Ja strącę ciebie - wyrocznia Pana.


Przypisy

1 - "Tak rzekł..." - jest to wstęp do mowy, rozpoczynającej się w drugim wierszu; "usłyszeliśmy" - inni popr. wg Jr 49,14nn na: "usłyszałem".
3 - Terytorium Edomu rozciągało się wśród gór, a stolica Petra (hebr. Sela - skała) zbudowana była na wysokiej skale.