Ab 18n

WIDZENIE ABDIASZA
Sąd nad narodami i triumf Izraela
18 I stanie się dom Jakuba ogniem, a dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą: i rozpalą się przeciwko nim, i pożrą ich, a nie zostanie nawet szczątku z domu Ezawa - gdyż Pan powiedział.
Posiadłości odrodzonego Izraela
19 I posiądą* Negeb, górę Ezawa, i Szefelę, kraj Filistynów, i posiądą ziemie Efraima i ziemie Samarii, a Beniamin posiądzie Gilead.


Przypisy

19 - Dom Jakuba i Józefa opanuje terytoria graniczące z ich krajem. Wiersz ten zawiera proroctwo o zjednoczeniu pokoleń izraelskich i rozszerzeniu się ich wpływu na wszystkie strony świata. Ma on zatem charakter mesjański.