Ab 9

WIDZENIE ABDIASZA
Całkowita zagłada Edomu
9 I porażeni zostaną mocarze twoi, Temanie! Albowiem wycięty zostanie [wszelki] człowiek z góry Ezawa - z powodu zbrodni.