Ag 1,1-8

Wezwanie do odbudowy świątyni
1 1 W drugim roku [rządów] króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela*, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego*, syna Josadaka: 2 «Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: "Jeszcze nie nadszedł czas*, aby odbudowywać dom Pański". 3 <Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza>: 4 Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach?* 5 Teraz więc - tak mówi Pan Zastępów: Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie! 6 Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje [odkładając] do dziurawego mieszka! 7a Tak mówi Pan Zastępów: 8 Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci - mówi Pan.


Przypisy

1,1 - "Zorobabel" (Zerubbabel) - potomek Dawida (1 Krn 3,17nn), przywódca pierwszej karawany powracających wygnańców (Ezd 2,2), "Jozue" (Jehoszua) - potomek linii Sadoka (1 Krn 5,40n).
1,2 - Popr. wg LXX i Wlg.
1,4 - Od r. 586.

Zobacz rozdział