Ag 1,11

Wezwanie do odbudowy świątyni
1 11 Ja sprowadziłem bowiem suszę na ziemię i na góry, na pszenicę, na winne krzewy i na oliwki* - na wszystko, cokolwiek może wydać rola, na ludzi i na bydło, i na wszelką pracę rąk».


Przypisy

1,11 - Dosł.: "na młode wino i oliwę".

Zobacz rozdział