Ag 1,13

Wezwanie do odbudowy świątyni
1 13 Aggeusz zaś, wysłannik Pański, pełniąc to poselstwo Pańskie, przemówił do ludu tymi słowami: «Ja jestem z wami! - wyrocznia Pana».


Zobacz rozdział