Ag 1,2-8

Wezwanie do odbudowy świątyni
1 2 «Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: "Jeszcze nie nadszedł czas*, aby odbudowywać dom Pański". 3 <Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza>: 4 Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach?* 5 Teraz więc - tak mówi Pan Zastępów: Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie! 6 Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje [odkładając] do dziurawego mieszka! 7a Tak mówi Pan Zastępów: 8 Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci - mówi Pan.


Przypisy

1,2 - Popr. wg LXX i Wlg.
1,4 - Od r. 586.

Zobacz rozdział