Ag 1,7-11

Wezwanie do odbudowy świątyni
1 7a Tak mówi Pan Zastępów: 8 Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci - mówi Pan. 7b Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie!* 9 Wyglądaliście wiele, a oto macie mało, a kiedy [i to niewiele] znieśliście do domu, Ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje? - wyrocznia Pana Zastępów: Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom. 10 Dlatego niebiosa nad wami zatrzymały rosę*, a ziemia nie dała swego urodzaju. 11 Ja sprowadziłem bowiem suszę na ziemię i na góry, na pszenicę, na winne krzewy i na oliwki* - na wszystko, cokolwiek może wydać rola, na ludzi i na bydło, i na wszelką pracę rąk».


Przypisy

1,7b - Kontekst domaga się przestawienia tego zdania.
1,10 - Targum inaczej: "deszcz".
1,11 - Dosł.: "na młode wino i oliwę".

Zobacz rozdział