Ag 2,10

Budowa świątyni a dobrobyt kraju
2 10 Dnia dwudziestego czwartego dziewiątego [miesiąca], w drugim roku [rządów] Dariusza Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza:


Zobacz rozdział