Am 4,2

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Przeciwko mieszkańcom Samarii
4 2 Poprzysiągł Pan Bóg na świętość swoją: Oto dni na was nadchodzą, że pochwycą was hakami, resztę was - rybackimi wędkami:


Zobacz rozdział