Am 4,4

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Przeciwko świątyniom w Betel i Gilgal
4 4 Idźcie do Betel i grzeszcie, do Gilgal i grzeszcie więcej; przynoście co ranka ofiary wasze i co trzeci dzień dziesięciny!


Zobacz rozdział