Am 8,11

WIZJE PROROKA
Głód słowa Bożego
8 11 Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana Boga - gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich.


Zobacz rozdział