Am 5,18

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Dzień Pański
5 18 Biada oczekującym dnia Pańskiego. Cóż wam po dniu Pańskim? On jest ciemnością a nie światłem*.


Przypisy

5,18 - Tzn. będzie to dzień sądu dla grzeszników, nie zaś nagrody: radości; por. w. 20.

Zobacz rozdział