Am 5,2

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Opłakiwanie Izraela
5 2 Upadła, nie będzie mogła powstać Dziewica Izraela*; leży na ziemi, nikt jej nie podźwignie.


Przypisy

5,2 - Symbol całego narodu.

Zobacz rozdział