Am 5,7

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Nawrócenie jest konieczne
5 7 Prawość obracacie w piołun, a sprawiedliwość depczecie po ziemi.


Zobacz rozdział