Am 7,17

WIZJE PROROKA
W sporze z Amazjaszem
7 17 Dlatego tak rzekł Pan: "Żona twoja w mieście będzie nierządnicą*. Synowie zaś i córki twoje od miecza poginą. Ziemię twoją sznurem podzielą. Ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony"».


Przypisy

7,17 - Prawdopodobnie z głodu.

Zobacz rozdział