Am 9,11

PRZEPOWIEDNIE ODNOWY MESJAŃSKIEJ
Izrael równy poganom
9 11 * W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję,


Przypisy

9,11 - (Am 9,11n) - Por. Dz 15,16nn (wg LXX).

Zobacz rozdział