Am 3,2

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Kara za sprzeniewierzenie się
3 2 Jedynie was znałem* ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy.


Przypisy

3,2 - W sensie wybrania, umiłowania (por. Rdz 18,19; Jr 1,5 itd.).

Zobacz rozdział