Am 3,8

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Prawdziwe źródło prorockiego natchnienia
3 8 Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować?


Zobacz rozdział