Am 3,9n

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Groźby przeciw Samarii
3 9 Głoście w pałacach w Aszdodzie* i na zamkach w ziemi egipskiej! Mówcie: «Zbierzcie się na górach Samarii, zobaczcie wielkie w niej zamieszanie i gwałty pośród niej!» 10 Nie umieją postępować uczciwie - wyrocznia Pana - gromadzą nieprawość i ucisk w swych pałacach.


Przypisy

3,9 - Zamiast "Aszdod" LXX czyta: "Aszszur".

Zobacz rozdział