Am 5,14

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Nawoływanie Proroka
5 14 Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami, tak jak to mówicie*.


Przypisy

5,14 - Izraelici wierzyli, że już samo wybranie zapewnia ustawiczną opiekę Pana Boga.

Zobacz rozdział