Am 5,15

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Nawoływanie Proroka
5 15 Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro! Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość! Może ulituje się Pan, Bóg Zastępów, nad Resztą* pokolenia Józefa.


Przypisy

5,15 - Po raz pierwszy u proroków występuje tu pojęcie Reszty Izraela.

Zobacz rozdział