Am 7,4-6

WIZJE PROROKA
Druga wizja: susza
7 4 To mi ukazał Pan Bóg: <Pan Bóg> powołał jako narzędzie sądu ogień i strawił Wielką Otchłań, i strawił dział Pański*. 5 I prosiłem: «Panie Boże, przestań, jakże się ostoi Jakub? Przecież jest taki mały». 6 Zmiłował się Pan nad nim: «Również i to się nie stanie» - mówi Pan Bóg.


Przypisy

7,4 - Popr. wg LXX. Mowa o klęsce suszy.

Zobacz rozdział